આગળ ખાઈ પાછળ કુવો…..જાયે તો જાયે કહાં?!

બસ ૨૦૧૪ ના મધ્ય મે મહિના સુધી બધા એ ટી.વી પર ડોગ ફાઈટ જોવા તૈયાર રહેવાનું.

ચાર પાંચ ને દબોચી લાવી ને ટી વી ના પડદે બેસાડી એકાદ જણ એમના પક્ષ ની ભડાસો હાંકવા અને ઉશ્કેરણી જનક બાબતો પૂછશે બીજો વચ્ચે બડબડ કરશે ત્રીજો ચતુર હોય એમ હસશે …દુનિયા મે રહેના હે તો કામ કર પ્યારે જેવી મજા દર્શકો લઇ રહ્યા છે.

RTR રાઈટ ટુ રિકોલ અને નન ઓફ એબોવ જેવા ઓપ્શન કદાચ કારગત નીવડે પણ ‘વો દિન કહાં’…

આપણે બબુચક બની રહ્યા છીએ એ મુદ્દો બાજુ પર રહી જાય છે. બે ખોબા ભેગા કરી ટચલી આંગળી ઉચી રાખી લાલચુઓ આરતી ઉતારી રહ્યા છે.

કેટલાક શેર ના ભાવો જે આજે ૬ વર્ષ પછી ય ૬૦૦ ના ૧૨૦ [5th ઓફ પ્રાઈસ ]ચાલી રહ્યા છે[R .COM  તો કેટલાક ઉચે જઈ બેસાડેલા ની ઝલક જુઓ…એ કોણ કરે છે અને કોણ નહિ ભગવાન જાણે?

જે શેર ના ભાવ ૫ વર્ષ પહેલા ૯૯ હતો તેને ૧૪૩૬ [HCL ] ૧૨૩ હતો તેનો ૯૫૦.૬૫ [લુપીન ] ૪ રૂપિયા હતો તે ૭૬ [kiri ] ૨૪ સપ્ટેમ્બરે ૧૭૦ હતો તેના ૫૮૩.૬૦ ???[તાતા એલેક્ષી] 23march ૨૦૧૨ માં ૫૪૪ હતો તે આજે ૨૬૯૬.૪૦!![unaited  spirits ]..૮૦૦૦ કંપની માંથી ‘કાગડા ઓ’ જુદી જુદી માસ ની ઢગલીઓ પસંદ કરી પોતપોતાની[પક્ષ ની?] એડવાન્સ માં બોટીઓ  પકવી લઇ સાચા ઇન્વેસ્ટર્સ ની ચડ્ડીઓ ઉતારી એમનો ધંધો ચલાવે છે એ કોણ નથી જાણતું?. ટોપી પહેરનારા અને ઉતારનારા બંને ની જમાત ત્યાં છે એ કોણ નથી જાણતું?છતાં દેશ ના ઉધ્દ્ધાર ની,ગરીબો ની, પછાતો ની વાતો કરનાર સમગ્ર જનતા ને કેવી ઉલ્લુ બનાવે છે અને દાયકા ઓથી સૌ કેવા  છેતરાતા રહ્યા છે !જય હો.

દોસ્તો,સોના નાં ભાવો માં ચઢાવ ઉતાર-શેરો માં ચઢાવ ઉતાર અને બીજું બધું સમજાય એવું અને ન સમજાય એવું કઈ કેટલુય સતત ચાલતું જ હોય છે અને પક્ષો પોતાના ફંડ માં કરોડો નાખતા જ જાય છે આ એક પ્રોફેશન છે અને  ‘સેવા’ શબ્દ સાથે એને કોઈ સ્નાન સુતક નો સંબંધ નથી તે જાણી સમજી લેવાની  કુનેહ પ્રજા એ કેળવવાની છે. આપણે નસીબે એક ‘સફેદ ડાકુ તો બીજો કાળો’ બે જ પસંદગી ના વિકલ્પો છે. જાયે તો જાયે કહાં…….

Advertisements